Непознатите чифлици. Модерният път на българското земеделие XVIII-XX век (05.02.2024)

29.02.2024 • 360p
40 views
„В село Делнебейкьой чифлик имат братя Холевич, които принадлежат към редките наши големи и практични земеделци. Те притежават почти всички най-необходими машини и оръдия за едно голямо стопанство. Благодарение на това обстоятелство, а още повече на обстоятелството, че те вземат сериозно участие в труда, могли са твърде много да успеят в наченатото от тях дело. Имението им възлиза на повече от 1000 хектара. Особен е тук начинът на стопанисването. Този начин е доста практичен и характерен само за страни с такива условия, каквито са тези на малката част от Добруджа, която можахме да посетим..." „Една обиколка с научна цел“, сп. Целина, 1895 г. С участието на проф. Иван Русев, доц. Николай Тодоров и гл.ас. д-р Петър Добрев Водещ - Андрей Захариев