Другите Българии (04.03.2019)

03.03.2024 • 360p
21 views
"През годините на Константин, който управлявал на Запад, Кробат, господарят на казаната България и на котрагите, завършил живота си. Той оставил петима синове и им завещал по никакъв начин да не се отделят един от друг и да живеят заедно, за да владеят те навсякъде и да не робуват на друг народ. Малко време след неговата смърт петте му синове се разделили и се отдалечили един от друг с тази част от народа, която всеки един от тях имал под своя власт. И първият син, наречен Батбаян, спазил нареждането на баща си и останал в земята на прадедите си досега, а вторият, неговият брат, наречен Котраг, преминал река Танаис и се заселил срещу първия брат. Четвъртият и петият прехвърлили река Истър, наречена още Дунав. Единият останал там, в аварска Панония, подвластен на хагана на аварите заедно с войската си, а другият стигнал до Пентапол в Равена и се подчинил на царството на християните…” Участници в дискусията: Проф. Александър Николов, преподавател в СУ "Св. Климент Охридски“ и ръководител на катедра "Стара история, тракология и средновековна история“ Доц. д-р Тодор Чобанов - зам.-кмет на София по направление „Култура, образование и превенция от зависимости“ Доц. д-р Георги Николов от Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ Д-р Георги Владимиров, главен експерт в Министерството на културата